Creatieve Interactie

Creatieve Interactie

is het proces van samenbrengen en samenwerken

gericht op betere kennis, een betere dienst of een beter product.

Creatieve Interactie: Samenbrengen, ontdekken en vormgeven.

Creatieve Interactie heeft drie componenten:

 

a. Samenbrengen

De juiste mensen en ideeën bij elkaar brengen, ruimte bieden om naar elkaar te luisteren, elkaar te zien en te waarderen. Kennis en ervaring tot hun recht laten komen.

b. Ontdekken

Ruimte en een proces bieden om te ontdekken hoe activiteiten, vraagstukken en mogelijkheden van deelnemers samenhangen, wat zij wel weten en kunnen en wat niet en vooral ook waar de gemeenschappelijke uitdaging ligt.

c. Vormgeven

Vormgeven betekent vooral doen: nieuwe patronen uitproberen en keuzes maken, de worsteling met de praktijk. Het betekent ook tijd en ruimte scheppen om te ontdekken wat wel en wat niet werkt.

 

Mijn werkgebieden

Omgevingsbewustzijn en strategieontwikkeling

Ik heb veel ervaring met trainingen en workshops die deelnemers helpen bij het in kaart brengen van de eigen organisatie in haar omgeving en formuleren van strategieen. Ik gebruik daar diverse analytische methoden en creatieve technieken voor, die deelnemers helpen bij het creeren van een gezamenlijk beeld en een gedeelde visie op wat er nodig is.

Kennisnetwerken en -management

We beseffen steeds meer dat de beschikbaarheid van informatie de belangrijkste grondstof is van nieuwe ontwikkelingen. Hoewel internet de toegang tot informatie vergroot heeft, is de toegankelijkheid van informatie voor een zeer groot deel afhankelijk van het goed functioneren van kennisnetwerken, van mensen die bereid zijn om kennis met elkaar te delen. Ik ben betrokken en betrokken geweest bij het organiseren van diverse initiatieven om kennis en ervaring te delen en toegankelijk te maken. De rol van internet speelt in toenemende mate een belangrijke rol in.

On-line interactie

Naast het leiden van fysieke bijeenkomsten heb ik ruime ervaring met het voorbereiden, opzetten en begeleiden van on line discussies en bijeenkomsten. Ik zoek daarbij naar nieuwe methoden en technieken om het beste van on-line en off-line discussies te combineren.

Deel: