Spreuken over Creativiteit en Interactie

Een spreuk overzicht maken A moment's insight is sometimes worth a life's experience. (Oliver Wendell Holmes, Sr.)

Alert zijn is het gevoel van het moment uitdrukken in handelen. (Bert Alkemade)

Alle kunsten die we beoefenen zijn leerlingschap. De grote kunst is ons leven.  (M.C. Richards)

Alle problemen zijn illusies van het verstand. (Eckhardt Tolle)

Alles is van een ander, alleen de tijd is van onszelf. (Seneca (4 v.Chr - 65 n. Chr))

Alles wat niet subliem is, is nutteloos en misdadig. (Charles Baudelaire (1821-1867))

Als je doet wat je altijd doet, zul je krijgen wat je altijd krijgt. (Anoniem)

Als je een schip wilt bouwen, beveel de mensen dan niet om hout te verzamelen, verdeel het werk niet voor hen, geef geen orders. Nee, leer hen te verlangen naar de onmetelijke uitgestrektheid van de zee.  (A.de Saint-Exupery)

Als we precies datgene doen wat we denken te moeten doen, gebeurt er te weinig. (Bert Alkemade)

Altijd wanneer ik moet kiezen tussen twee kwaden, kies ik voor het kwaad dat ik nog niet eerder heb geprobeerd.  (Mae West)

Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis. (Gisela Redeker)

Confusion is the doorway to new understanding. (Richard Bandler)

Creativiteit begint met het stellen van de vraag en het loslaten van het antwoord. (Bert Alkemade)

Dat we dingen niet durven is niet omdat ze moeilijk zijn, maar omdat we het feit dat ze moeilijk zijn niet aandurven.  (Seneca)

De ander kennen we alleen maar wanneer we hem liefhebben. (Julia Kristéva)

De betekenis IS het gebruik. (Adolf Loos (architect))

De crisis van gisteren is de grap van morgen. (H.G. Wells)

De eigenlijke macht van schoonheid is niet gelegen in perfectionering, gladde afwerking en harmonisering van het bestaan, maar in de mogelijkheid om het volledig te aanvaarden. (Wilhem Schmid)

De krachtigste muze is ons eigen innerlijke kind. (Stephen Nachmanovitch)

De mens is de maat van alle dingen. (Protagoras)

De mens weet, wat hij ook zoal doet, vrijwel nooit wat hij in werkelijkheid doet - in elk geval weet hij het nooit precies. (Stanislaw Lem)

De opstand van de creatieve mens tegen de moraal en de instellingen van de utilitaristische maatschappij zal niet eindigen voordat de ludische maatschappij een feit is. (Constant Nieuwenhuis)

De romantiek is niet nauwkeurig te situeren in de onderwerpkeuze of exacte waarheid, maar uitsluitend in een manier van voelen. (Charles Baudelaire (1821-1867))

De taal is de moeder van de gedachte, niet haar dienstmaagd (Karl Kraus)

Die Kunst steckt in die Natur, wer sie hinausholt, der hat sie. (Albrecht Durer (1471-1528))

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and make a trail. (Ralph Waldo Emerson)

Do not look where you fell, but where you slipped (African Proverb)

Do, or do not. There is no 'try'. (Yoda (Star Wars - The Empire))

Echte medemenselijkheid kan alleen in de concrete situatie getoond en beoefend worden. (Bernard Lievegoed)

Een te actieve geest is geen geest. (Theodore Roethke)

Er is het soort risico dat je je niet kunt veroorloven te nemen, en er is het soort risico dat je je niet kunt veroorloven niet te nemen. (Peter Drucker)

Er zijn slechts twee problemen: of er is iets wat we niet willen, of we willen iets wat er niet is. (Alexander Smit)

Few things are as uncommon as common sense. (Frank McKinney Hubbard)

Geen enkele uitvinding hoe briljant ook, kan het wezenlijke element van verbeelding vervangen. (Edward Hopper)

Het genie moet zich niet storen aan voorbeelden of regels, niet de vleugels van anderen gebruiken, maar zelf vliegen (Goethe)

Het hart heeft redenen waar het verstand niets van af weet. (Blaise Pascal)

Het is goed om een eindpunt te hebben om naar toe te werken. Maar aan het einde is het de reis die het meeste telt. (Ursula le Guin)

Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterieuze. (Albert Einstein)

Het vragen is de vroomheid van het denken. (Martin Heidegger)

Het ware mysterie van de wereld is het zichtbare, niet het onzichtbare. (Oscar Wilde)

Ieder kind is een kunstenaar. De "kunst" is, hoe het - eenmaal volwassen - een kunstenaar kan blijven. (Pablo Picasso)

Iemand die te veel overweegt, presteert te weinig. (Friedrich Von Schiller)

Iemand met een nieuw idee is een kneusje tot het idee slaagt. (Mark Twain)

If builders built buildings the way programmers wrote programs, then the first woodpecker that came along would destroy civilization. (Steven Weinberg (1933-))

If you are in a hurry, you will never get there (Chinese Proverb)

If you cannot make a mistake, you cannot make anything (Marva Collins)

If you want to increase your success rate, double your failure rate. (Thomas Watson Sr.)

Ik heb geleerd dat vooruitgang noch vlot, noch gemakkelijk gaat. (Marie Curie)

Imagination is more important than knowledge (Albert Einstein)

It always seems impossible, until it is done. (Nelson Mandela)

It is hard to fail, but it is worse never have tried to succeed. (Theodore Roosevelt)

It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that things are difficult (Seneca)

Je moet eerst stoppen om van richting te kunnen veranderen.  (Erich Fromm, 1900-1980)

Klaag en huil niet, wordt niet verontwaardigd. Begrijp. (Baruch Spinoza)

Kunst activeert een helende kracht. Zowel voor de kunstenaar als voor degene die het kunstwerk ondergaat. (Richard Neuman)

Kunst bestaat alleen maar vanwege de context, vanwege het anders zijn. (Brian Eno)

Kunst is een communicatietechniek. Het beeld is de meest volledige techniek van alle communicatie. (Claes Oldenburg)

Kunstenaars die perfectie in alles zoeken, zijn degene die het in niets voor mekaar krijgen. (Eugene Delacroix)

Later is al lang begonnen (Harrie Jekkers)

Leren is die menselijke activiteit, die het allerminst behoefte heeft aan manipulatie door anderen. (Ivan Illich)

Let there be peace on earth, and let it begin with me. (Barbara Miller)

Moed om te twijfelen heb ik, geloof ik, aan alles. Ik heb moed om te strijden, geloof ik, tegen alles. Maar ik heb niet de moed om iets te bezitten, iets in eigendom te hebben. (Soren Kierkegaard)

Nachtdromen verwerken je verleden, dagdromen creeren je toekomst. (George Parker)

Natuur en kunst kunnen, omdat het twee verschillende dingen zijn nooit hetzelfde zijn. Door middel van kunst drukken we onze opvatting uit van wat de natuur niet is. (Pablo Picasso)

Nothing is more dangerous than an idea, when you have only one idea. (Emile-Auguste Chartier Alain)

Of kunst nu voortkomt uit barbaarse grofheid of uit verfijnde gevoelens, zij is volmaakt in vitaal. (Goethe)

Om creatief te kunnen leven, moeten we onze angst het bij het verkeerde eind te hebben, kwijtraken. (Joseph Chilton Pearce.)

Ones best success comes after their greatest disappointments (Henry Ward Beecher)

Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. (M.C. Escher)

Op het moment dat je weet wat het resultaat is, ben je verloren  (Juan Gris)

Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better. (Sydney J. Harris)

Our humanity depends on our ability to bring together any number of apparently unrelated facts and make a human decision about their significance. (Chris Wright)

Pas als je de moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou. (Paulo Coelho)

Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. (Albert Einstein (1879-1955))

Rijkdom is niet de groei van je vermogen maar de beheersing van de geest. (Brian Tracy)

Schaamte is een vijand van creativiteit. Wees daarom nooit te beroerd om voor gek te staan. (George Parker)

Schilderkunst is "alleen een ander woord voor gevoel". (John Constable)

Simplicity is the ultimate sophistication  (Leonardo Da Vinci)

Slechts een gemiddelde schrijver is altijd op zijn best. (W. Somerset Maugham)

Smooth seas do not make skilful sailors (African Proverb)

Soms is iets wat onmogelijk lijkt, alleen maar moeilijk. (Stefan Brijs)

Soms zijn we teveel bezig met wat moet en te weinig met wat nodig is. (Bert Alkemade)

Success is going from failure to failure without loosing your enthusiasm (Winston Churchil)

Tekenen is niet wat men zelf ziet, maar wat anderen moeten zien, tekenen is geen vorm, het is de manier waarop de vorm wordt gezien. (Edgar Degas (1834-1917))

The biggest Art is learning about being in the world. (Nancy Doyer)

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.  (Nelson Mandela.)

There are two mistakes one can make along the road to truth - not going all the way and not starting. (Buddha)

There is only one success - to be able to spend your life in your own way (Christopher Morley)

Toen ik nog jong was, hunkerde ik naar variatie en nieuwigheden. Nu, op mijn oude dag, ben ik tot inzicht gekomen ... dat eenvoud het uiteindelijke doel van kunst is. (Albrecht Durer (1471-1528))

Verbeeldingskracht heb je nodig om de werkelijkheid aan te kunnen. (Guus Rekers)

Verdraagzaamheid is een kostbaar bezit van de mensheid. We zijn allemaal boordevol zwakheden en fouten. Laten we elkaar onze dwaasheden vergeven, dat is de eerste wet van de natuur. (Voltaire)

Verstandig ben je, als je zinnig kunt denken. Wijs ben je, als je inzicht hebt in toestanden waar je met je verstand niet bij kunt. De grootste wijsheid is de kennis van de dwaasheden. (Anton Quintana)

Volgens mij betekent het zoeken in de schilderkunst niets. Vinden dat is waarom het gaat. (Pablo Picasso)

Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan. (Jean-Paul Sartre)

Wat niet geordend is tot een doel, is niet veroorzaakt. (Johannes Duns Scotus)

Wat raakt het oog echt anders dan het onzichtbare?  (Theodore Roethke)

Watch, listen, and learn. You can't know it all yourself. Anyone who thinks they do is destined for mediocrity. (Donald Trump)

We ontwerpen nieuwe woorden om iets over onszelf te ontdekken. (Charles Taylor)

We streven naar eenvoud en hopen op waarheid (Nelson Goodman)

We weten allemaal dat kunst geen waarheid is. Kunst is een leugen die ons de waarheid doet beseffen. (Pablo Picasso)

We will either find a way or make one! (Hannibal)

Wees niet bang voor fouten: die bestaan niet.  (Miles Davis)

When you innovate, you 've got to be prepared for everyone telling you you 're nuts. (Larry Ellison)

Who has never tasted what is bitter, does not know what is sweet (German Proverb)

Wijsheid begint met het besef dat de kunst om te leven niet aangeboren is, maar dat leven een vaardigheid is die we moeten leren, zoals we leren fietsen of pianospelen. (Alain de Botton)

You can only be lost if you are trying to get somewhere. (Ram Tzu)

Your most unhappy customers are your greatest source of learning (Bill Gates)

Zie je, fantasie vergt treuzelen - langdurig doelloos rondhangen, lanterfanten en aanrommelen. (Brenda Uelland)

Zoeken is altijd speuren naar dat wat er al is. En denken dat het ergens anders te vinden is. (Tony Parsons)

Index op auteur Index op tekst
Zoeken op deel van tekst of auteur
Deel: