De Wijkplaats

Project(en)

Ten behoeve van projecten van de Wijkplaats heb ik verschillende websites opgezet voor presentatie van informatie en uitwisseling van kennis en ervaringen. Het gaat hier bij om www.bouwstenen.nl www.mfa-lab.nl, www.mfakaart.nl, www.wijkonderneming.nl en www.wijkplaats.nl. De websites zijn in een gezamenlijk content management systeem ondergebracht en kunnen centraal worden beheerd. Daarnaast is er een nieuwsplatform opgezet en ingericht op http://wijkplaats.nieuwsmap.nl.