Creatieve Interactie

Het proces van samenbrengen, ontdekken en vormgeven

gericht op verbeterde kennis, een betere dienst of een beter product.

creatieve interactie

a. Samenbrengen

De juiste mensen en ideeën bij elkaar brengen, ruimte bieden om naar elkaar te luisteren, elkaar te zien en te waarderen. Kennis en ervaring tot hun recht laten komen.

b. Ontdekken

Ruimte en een proces bieden om te ontdekken hoe activiteiten, vraagstukken en mogelijkheden van deelnemers samenhangen, wat zij wel weten en kunnen en wat niet en vooral ook waar de gemeenschappelijke uitdaging ligt.

c. Vormgeven

Vormgeven betekent vooral doen: nieuwe patronen uitproberen en keuzes maken, de worsteling met de praktijk. Het betekent ook tijd en ruimte scheppen om te ontdekken wat wel en wat niet werkt.

 

Mijn werkgebieden

Kennisnetwerken en -management

We beseffen steeds meer dat de beschikbaarheid van informatie de belangrijkste grondstof is van nieuwe ontwikkelingen. Hoewel internet de toegang tot informatie vergroot heeft, is de toegankelijkheid van informatie voor een zeer groot deel afhankelijk van het goed functioneren van kennisnetwerken, van mensen die bereid zijn om kennis met elkaar te delen. Ik ben betrokken en betrokken geweest bij het organiseren van diverse initiatieven om kennis en ervaring te delen en toegankelijk te maken. De rol van internet speelt in toenemende mate een belangrijke rol in. Projecten

Interactie in wijken en buurten

Een specifiek aandachtsgebied is de interactie tussen netwerken van bewoners en organisaties in wijken, buurten en dorpen. Hierbij gaat het om zowel het opzetten en onderhouden van websites gericht op online informatie en interactie als het organiseren van specifieke projecten. Bij deze projecten is naast het organiseren van concrete activiteiten en bijeenkomsten ook vaak een online component verbonden ten behoeve van de presentatie van het project en de uitwisseling van ervaringen. Projecten 

Managementtraining en strategieontwikkeling

Ik heb veel ervaring met trainingen en workshops die deelnemers helpen bij het in kaart brengen van de eigen organisatie in haar omgeving en formuleren van strategieen. Ik gebruik daar diverse analytische methoden en creatieve technieken voor, die deelnemers helpen bij het creeren van een gezamenlijk beeld en een gedeelde visie op wat er nodig is. Ik heb daarbij ook ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van online discussies en online bijeenkomsten. Projecten