CTA

Project(en)

In 2012 heb ik als moderator deelgenomen aan een strategische stakeholder workshop voor het ontwikkelen van plannen voor verbeterde informatie en communicatie met betrekking tot jongeren in de landbouw. Opdracht  van CTA in Wageningen.

In an assignment for CTA I have taken part in a small team to conduct a stakeholder survey. The results of the survey were used for developing CTA's strategic plan for the coming five years.

In opdracht van CTA in Wageningen heb ik een bijdrage geleverd aan de herziening van de Smart Toolkit voor de evaluatie van informatieprojecten, producten en -diensten. De toolkit bestaat uit een reeks van instrumenten die bij een evaluatie kunnen worden ingezet. Ten behoeve van de introductie van de Smart Toolkit bij de partners van CTA heb ik eind 2008 bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een training rond de Smart Toolkit in St. Lucia. Ik heb vervolgens bijgedragen aan de ontwikkeling van de tweede editie van de Smart Toolkit. Dit omvatte het schrijven van hoofdstukken, het organiseren van feedback workshops, het onderhouden van een website en het maandelijks publiceren van een electronische nieuwsbrief. In aanvulling hierop ben ik tevens als hoofdtrainer betroken geweest bij een training voor de introductie van deze Smart Toolkit in Fiji.

Opdrachtgever was CTA in Wageningen.

In opdracht van CTA heb ik in maart en october 2006 bijgedragen aan de voorbereiding en uitvoering van 2 internationale workshops rond het managen van vraag en antwoorddiensten (Question- and Answerservices). De deelnemers kwamen uit diverse landen van Africa, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Ter voorbereiding heb ik een aantal chatbijeenkomsten met deelnemers georganiseerd. Ook heb ik een workshop-paper samengesteld en gepresenteerd waarin een groot aantal on-line Question- and Answer Services met elkaar werden vegeleken.

In opdracht van CTA, Wageningen heb ik deelnemers van trainingen uitgevoerd in Zambia 2004, en Samoa 2005, begeleid in een follow- up traject. De inzet bestond uit het voorbereiden en faciliteren van een aantal on-line chat meetings. Onderwerpen voor deze chat meetings waren: kwaliteit, management informatie systemen, cost-recovery systemen en het ontwikkelen van internet toepassingen. Verder heb ik op afstand individuele deelnemers ondersteund bij de ontwikkeling van hun projecten. De nazorg vond plaats in respectievelijk 2005 en 2006.

Ten behoeve van de voorbereiding en follow up van haar internationale trainingen biedt CTA in Wageningen aan verschillende deelnemersgroepen een on-line platform. Ik heb een evaluatie van deze on-line gemeenschappen uitgevoerd, een chat meeting georganiseerd en concrete voorstellen gedaan voor deverbetering. Zie ook www.cta.int