RNTC

Project(en)

In de periode van 2009-2016 heb ik voor RNTC heb ik als lead trainer jaarlijks 1 tot 2 keer een twee-weekse cursus Broadcast Management gegeven. Hierbij ging het o.a. om strategieontwikkeling en het omgaan met creatieve professionals.

Ten behoeve van Radio Nederland Training Centre heb ik tussen 1998 en 2009 diverse malen een bijdrage geleverd aan een trainingsprogramma voor trainers van community radio en television stations. Het gaat hier met name om het twee-daagse onderdeel strategieontwikkeling met behulp van een SWOT analyse.