Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Project(en)

Ten behoeve van de SEV heb ik een nieuwsplatform ingerichten onderhoudenĀ  met een groot aantal bronnen op het gebied van het wonen. Het nieuwsplatform wordt gebruikt om artikelen te verzamelen en gericht te verspreiden naar medewerkers en bestuurders.

Het Innovatieprogramma Wonen en Zorg stimuleert kennisontwikkeling en uitwisseling rond Wonen en Zorg. Het is een samenwerkingsverband tussen de SEV en het NIZW. Een van de thema's was de inzet van ICT in Wonen en Zorg. In het kader van dit thema ben ik betrokken geweest bij het opzetten en ondersteunen van een kenniscirkel voor professionals betrokken bij diverse projecten. De opdrachtgever was de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Zie ook www.iwz.nl en www.ictinwzw.nl

Voor de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting heb ik In het kader van het IWZ programma eveneens de kenniscirkel "Multifunctionele Centra en Woonzorgdiensten op het platteland" ondersteund. Ik droeg bij aan de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten van deze kenniscirkel.

ID-wijk is een programma van de SEV gefinancierd door het ministerie van VROM om lokale initiatieven te ondersteunen, die zich richten op leefbaarheid en duurzaamheid in wijken, buurten en dorpen. Het programma is in oktober 2000 gestart en in 2003 afgerond. ID-wijk heeft diverse eindproducten opgeleverd, waar ik aan bijgedragen heb: