FAQ Fair Access to Quality

Project(en)

Participated in the development of a drupal based community portal for exchange information on sustainable coffee (“GCP-Connect”). Project in collaboration with Lead partner FAQ and Remiz Design

Client: Global Coffee Platform

Technical support and development of SustainabilytXchange, a community owned, interactive platform for sustainable supply chain development. Collaboration with lead partner FAQ. Ongoing is the delivery of customized news on sustainable trade, based on the Infosets platform.

Ten behoeve van koffie-en cacao cooperaties in Africa heb ik samen met FAQ in opdracht van Fairtrade in 2010 een online database ontwikkeld. De database maakt het gemakkelijker om informatie over de leden bij te houden en daaruit managementinformatie te halen. Een belangrijk onderdeel van de activiteit was het in kaart brengen van de processen op basis waarvan de informatie moet worden vastgelegd.Hiervoor zijn ook veldbezoeken aan de cooperaties georganiseerd.