Managementtraining en strategieontwikkeling

Workshop  met diverse stakeholders om plannen te ontwikkelen om de verspreiding van de aardappelziekte aardappelmoeheid tegen te gaan.

Strategic workshop for the RNW International Justice Programme withnthe objectives:

Workshop during the 2013 TObeWELL confrerence aimed at developing an outline of a research agenda for the TObeWELL research community.

In 2012 heb ik als moderator deelgenomen aan een strategische stakeholder workshop voor het ontwikkelen van plannen voor verbeterde informatie en communicatie met betrekking tot jongeren in de landbouw. Opdracht  van CTA in Wageningen.

In an assignment for CTA I have taken part in a small team to conduct a stakeholder survey. The results of the survey were used for developing CTA's strategic plan for the coming five years.

In opdracht van CTA in Wageningen heb ik een bijdrage geleverd aan de herziening van de Smart Toolkit voor de evaluatie van informatieprojecten, producten en -diensten. De toolkit bestaat uit een reeks van instrumenten die bij een evaluatie kunnen worden ingezet.

In opdracht van CTA heb ik in maart en october 2006 bijgedragen aan de voorbereiding en uitvoering van 2 internationale workshops rond het managen van vraag en antwoorddiensten (Question- and Answerservices).

In opdracht van CTA, Wageningen heb ik deelnemers van trainingen uitgevoerd in Zambia 2004, en Samoa 2005, begeleid in een follow- up traject. De inzet bestond uit het voorbereiden en faciliteren van een aantal on-line chat meetings.

Ten behoeve van Radio Nederland Training Centre heb ik tussen 1998 en 2009 diverse malen een bijdrage geleverd aan een trainingsprogramma voor trainers van community radio en television stations.

Voorbereiding en uitvoering van een 3-daagse workshop projectevaluatie tijdens de AFREA Conferentie in Niamey (Niger)

Prepared and conducted a 3-day workshop on project evaluation during the AFREA conference in Niamey.