Interactie in wijken en buurten

Het project van de buurt stimuleert buurtbewoners in Ede om hun verhaal over de buurt te vertellen en daar een beeld van te maken via een tekening, foto, mozaiek of andere creatieve uiting. Er wordt ook gewerkt aan gezamenlijke kunstwerken.

Thuis in de Buurt is een spelconcept dat ontwikkeld is voor de Zeeheldenbuurt in Ede.

In opdracht van De Medewerker (organisatie voor vrijwillige inzet) heb ik een website ontwikkeld voor het matchen van vraag en aanbod tussen buurtbewoners in de gemeente Ede. De Medewerker is in 2016 opgegaan in de stichting Malkander.

In opdracht van SWO Drimmlen en WWZ Drimmelen heb ik een website gemaakt ten behoeve van de presentatie van organisaties en diensten in het sociale domein in de gemeente Drimmelen

Voor SWO Drimmelen heb ik een website voor de presentatie van de organsiatie, producten en diensten, inclusief een online vacaturebank en een vraag en aanbod component. Ik verzorg tevens het technisch onderhoud

In de periode van 2009-2016 heb ik voor RNTC heb ik als lead trainer jaarlijks 1 tot 2 keer een twee-weekse cursus Broadcast Management gegeven. Hierbij ging het o.a. om strategieontwikkeling en het omgaan met creatieve professionals.

Ten behoeve van de Rastergroep Deventer heb ik een nieuwsplatform opgezet, ingericht en onderhouden voor het informeren van betrokkenen bij de Deventer Wijkaanpak. Het nieuwsplatform verzamelt en ordent dagelijks berichten uit een groot aantal bronnen en presenteert deze in diverse categorieen.

Voor de Vrijwillige Inzet Arnhem is een online database ontwikkeld ten behoeve van de Bronmethodiek. Via deze systematiek werd de informatie die verkregen was in de zogenaamde Bronmethodiek online opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor de betrokken partijen.

Ontwikkelen en technisch onderhouden van diverse wijkwebsites voor de gemeente Ede. Voor oa. de wijken Ede-West, Ede-Oost, Veldhuizen en Ede-Centrum.

Voor de gemeente Arnhem en welzijninstelling Rijnstad heb ik websites gemaakt en onderhouden voor diverse wijken in Arnhem, waaronder Malburgen, Elderveld, Presikhaaf, Vredenburg, Rijkerswoerd, Schuytgraaf en de Laar.

Voor de gemeente Eindhoven heb ik in samenspraak met webmasters van betrokken buurten een geintegreerde website ontwikkeld voor Woenselzuid als geheel en de afzonderlijke buurten in het bijzonder.

In opdracht van Vita Valley ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen van een concept ontwikkeld voor de inzet van ICT ter ondersteuning van zelfzorg en mantelzorg.

Voor de provincie Gelderland heb ik eind 2005 enkele gesprekken geleid tussen drie grote zorginstellingen, gericht op het identificeren van samenwerkingsmogelijkheden bij de toepassing van ICT/Breedband in de zorgsector in de regio Arnhem-Nijmegen-de Liemers.

Uneto-VNI heeft in samenwerking met Arcares vier bijeenkomsten georganiseerd voor leden van Arcares rond de mogelijkheden van domotica in de zorg.

Ten behoeve van de Kenniscirkel ICT in Wonen, Zorg en Welzijn heb ik sinds 2003 verschillende bijeenkomsten georganiseerd en gefaciliteerd, rond diverse themas. Daarnaast onderhoud ik de website en verzorg een maandelijkse nieuwsbrief.

Voor de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting heb ik In het kader van het IWZ programma eveneens de kenniscirkel "Multifunctionele Centra en Woonzorgdiensten op het platteland" ondersteund. Ik droeg bij aan de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten van deze kenniscirkel.

Het Innovatieprogramma Wonen en Zorg stimuleert kennisontwikkeling en uitwisseling rond Wonen en Zorg. Het is een samenwerkingsverband tussen de SEV en het NIZW. Een van de thema's was de inzet van ICT in Wonen en Zorg.

ID-wijk is een programma van de SEV gefinancierd door het ministerie van VROM om lokale initiatieven te ondersteunen, die zich richten op leefbaarheid en duurzaamheid in wijken, buurten en dorpen. Het programma is in oktober 2000 gestart en in 2003 afgerond.