Een specifiek aandachtsgebied is de interactie tussen netwerken van bewoners en organisaties in wijken, buurten en dorpen. Hierbij gaat het om zowel het opzetten en onderhouden van websites gericht op online informatie en interactie als het organiseren van specifieke projecten. Bij deze projecten is naast het organiseren van concrete activiteiten en bijeenkomsten ook vaak een online component verbonden ten behoeve van de presentatie van het project en de uitwisseling van ervaringen.

Beeld van de buurt (2015-heden)

Het project van de buurt stimuleert buurtbewoners in Ede om hun verhaal over de buurt te vertellen en daar een beeld van te maken via een tekening, foto, mozaiek of andere creatieve uiting. Er wordt ook gewerkt aan gezamenlijke kunstwerken. De resultaten van het project zijn zichtbaar op de website beeldvandebuurt.nl. Mijn rol is het leiden van het project en de opzet en onderhoud van de website.