Beeld van de buurt (2015-heden)

Het project van de buurt stimuleert buurtbewoners in Ede om hun verhaal over de buurt te vertellen en daar een beeld van te maken via een tekening, foto, mozaiek of andere creatieve uiting. Er wordt ook gewerkt aan gezamenlijke kunstwerken. De resultaten van het project zijn zichtbaar op de website beeldvandebuurt.nl. Mijn rol is het leiden van het project en de opzet en onderhoud van de website.

Periode
2015-heden