Training "Management van Vraag- en Antwoorddiensten in de Landbouw" 1999-2011

In Zuid Africa, 1999, Jamaica 2002, St. Lucia 2003, Zambia 2004 en Samoa 2005 heb ik trainingen uitgevoerd voor het opzetten en onderhouden van vraag- antwoorddiensten. Dit in opdracht van CTA, Wageningen. Vraag en antwoorddiensten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verspreiding en gebruik van praktische informatie en documentatie. CTA ondersteunt het opzetten en ontwikkelen van deze diensten in aanvulling op bestaande informatie- en documentatiecentra, onder andere door het aanbieden van deze training aan managers van informatie- en documentatiecentra. Ik heb het concept en lesmateriaal voor deze training ontwikkeld in combinatie met een handleiding. Ik heb de training op drie verschillende locaties uitgevoerd. Zie ook www.cta.int