Evaluatie Vraag en Antwoorddiensten, CTA (2011)

Ten behoeve van CTA in Wageningen heb ik samen met 2 andere zelfstandige consultants in 2011 een evaluatie gedaan van de vraag en antwoordiensten in de landbouw die door CTA in Wageningen zijn ondersteund. De evaluatie bestond o.a. uit een online vragenlijst en veldbezoeken aan vijf vraag-en antwoordiensten in verschillende landen in Africa.