On-line Follow van Training "Management van Vraag-en Antwoorddiensten, 2005-2006

In opdracht van CTA, Wageningen heb ik deelnemers van trainingen uitgevoerd in Zambia 2004, en Samoa 2005, begeleid in een follow- up traject. De inzet bestond uit het voorbereiden en faciliteren van een aantal on-line chat meetings. Onderwerpen voor deze chat meetings waren: kwaliteit, management informatie systemen, cost-recovery systemen en het ontwikkelen van internet toepassingen. Verder heb ik op afstand individuele deelnemers ondersteund bij de ontwikkeling van hun projecten. De nazorg vond plaats in respectievelijk 2005 en 2006.

Periode
2005-2006