Ontwikkeling database cooperative unions

Ten behoeve van koffie-en cacao cooperaties in Africa heb ik samen met FAQ in opdracht van Fairtrade in 2010 een online database ontwikkeld. De database maakt het gemakkelijker om informatie over de leden bij te houden en daaruit managementinformatie te halen. Een belangrijk onderdeel van de activiteit was het in kaart brengen van de processen op basis waarvan de informatie moet worden vastgelegd.Hiervoor zijn ook veldbezoeken aan de cooperaties georganiseerd.

Periode
2010