Ondersteuning Kenniscirkel Multifunctionele Centra en Woonzorgdiensten op het platteland, 2003-2004

Voor de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting heb ik In het kader van het IWZ programma eveneens de kenniscirkel "Multifunctionele Centra en Woonzorgdiensten op het platteland" ondersteund. Ik droeg bij aan de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten van deze kenniscirkel.

Periode
2003-2004