Workshop Creatieve Strategievorming

"Alert zijn is het gevoel van het moment uitdrukken in handelen"

Deze workshop biedt deelnemers een proces met een aantal concrete instrumenten om te komen tot nieuwe en creatieve korte of lange termijn strategieën.

  1. Een beeld scheppen van de organisatie in haar omgeving;
  2. Positieve en negatieve kanten in kaart brengen rond het feitelijke handelen in de organisatie, de afspraken en de gevoelens;
  3. Het creeren van een toekomstperspectief;
  4. Het bedenken en beoordelen van de de belangrijkste strategische opties.