Omgevings-verkenning

"Om creatief te kunnen leven, moeten we onze angst het bij het verkeerde eind te hebben, kwijtraken."(Joseph Chilton Pearce.)

Wat weten we van onze omgeving, zijn we wel goed op de hoogte? Kijken we niet teveel naar wat onszelf in plaats van wat anderen nodig hebben? Zijn onze producten en diensten en doelgroepen niet verouderd? Is ons project nog wel op de goede weg? Hebben we wel de juiste samenwerkingspartners?

De workshop Omgevingsverkenning helpt om interactief, in samenwerking met collega's en partners een visueel beeld te krijgen van de omgeving waarin het project of de organisatie actief is. Het gaat daarbij niet om tijdrovend en grootschalig onderzoek, maar om het systematisch bij elkaar brengen van de reeds aanwezige kennis, gecombineerd met het in kaart brengen van de witte vlekken.

De workshop biedt aan deelnemers verschillende methoden en instrumenten om een inzichtelijk beeld te ontwikkelen van de omgeving waarin het project of de organisatie functioneert. Deelnemers ontdekken zo welke factoren ondersteunend zijn en het waard zijn versterkt te worden en welke problemen vragen om het eerst aangepakt te worden. Uit de analyse blijkt ook welke doelgroepen welke belangen hebben en met welke partners het wel of niet zinvol is om op één of meer terreinen een samenwerkingsverband aan te gaan. De verkenning levert zo elementen voor een nieuwe of verbeterde strategie. Een netwerk kan de verkenning goed gebruiken om de gemeenschappelijke belangen van de verschillende deelnemers te ontdekken en op basis hiervan een gezamenlijke strategie of programmering te ontwikkelen.

 

Workshop opzet

De verkenning bestaat uit vier stappen:

  1. Het ontdekken en formuleren van een basisvraag;

  2. Het in beeld brengen van de actoren en hun relaties;

  3. Het inzichtelijk maken van trends en ontwikkelingen;

  4. Het verbeelden, formuleren en beoordelen van strategische opties.

Voor elke stap zijn een of meer instrumenten en technieken beschikbaar die afhankelijk van de vraagstelling kunnen worden ingezet. Instrumenten die kunnen worden toegepast zijn bijvoorbeeld de probleem-informatieanalyse, het actor-relatiediagram, belangenanalyse, de organisatie-analyse, de strategische routekaart, het impact-en-risico profiel en de samenwerkingsbeoordeling.

Deelnemers ontvangen trainingsmateriaal waarin diverse technieken overzichtelijk zijn gerangschikt, inclusief voorbeelden van de toepassing.

De basisworkshop bestaat uit 3 x 1 dagdeel (morgen, middag of avond). Dit kan desgewenst worden uitgebreid om met meer verschillende technieken en/of probleemvelden te kunnen oefenen. Een introductie-workshop van 2 uur met oefeningen en feedback via internet behoort ook tot de mogelijkheden.