Training Opzet en beheer vraag- en antwoorddienst

De opkomst van internet heeft een enorm aanbod van informatie opgeleverd, maar veel mensen kunnen daar onvoldoende hun weg in vinden. Vraag- en antwoorddiensten spelen op deze behoefte in door een gericht antwoord te bieden op concrete vragen. Deze workshop gaat in op het opzetten en verbeteren van vraag-en antwoorddiensten.

  1. Concepten van vraag-en antwoorddiensten;
  2. Identificatie van behoeften en diensten;
  3. Samenwerking met experts en expertisecentra;
  4. Organisatie van een vraag-en antwoorddienst: processen en structuren
  5. Informatiebronnen, en het gebruik van ICT;
  6. Promotie van een vraag en antwoorddienst;
  7. Financieringsmogelijkheden.