Nazorg ID-wijk in 2004, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

In het kader van de nazorg van ID-wijk heb ik de ID-wijk website tot eind 2004 onderhouden en daarna de informatie overgebracht naar wijkwebsites.nl. In december 2004 is een terugkeerbijeenkomst van ID-wijken georganiseerd en een rapport samengesteld over de leerervaringen van de ID-wijken. Zie verder ook www.wijkwebsites.nl