Ontwikkeling Activiteitenregistratie Arnhem in Kaart (2009-2013)

Ten behoeve van de gemeente Arnhem heb ik de systematiek ontwikkeld van www.arnheminkaart.nl. Dit een stedelijke actviteitenregistratie, waarbij de activiteiten gepresenteerd worden per organisatie, doelgroep, soort activiteit en per wijk. Elke wijk heeft daarbij een aan de eigen website aangepaste lay-out. Ik heb de website ook een aantal jaren technisch ondersteund.

Periode
2009-2013