Afronding ID-wijk 2003, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

ID-wijk is een programma van de SEV gefinancierd door het ministerie van VROM om lokale initiatieven te ondersteunen, die zich richten op leefbaarheid en duurzaamheid in wijken, buurten en dorpen. Het programma is in oktober 2000 gestart en in 2003 afgerond. ID-wijk heeft diverse eindproducten opgeleverd, waar ik aan bijgedragen heb:

Periode
2003