Programmabegeleiding ICT in Wonen en Zorg binnen het IWZ programma, 2003-2004

Het Innovatieprogramma Wonen en Zorg stimuleert kennisontwikkeling en uitwisseling rond Wonen en Zorg. Het is een samenwerkingsverband tussen de SEV en het NIZW. Een van de thema's was de inzet van ICT in Wonen en Zorg. In het kader van dit thema ben ik betrokken geweest bij het opzetten en ondersteunen van een kenniscirkel voor professionals betrokken bij diverse projecten. De opdrachtgever was de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Zie ook www.iwz.nl en www.ictinwzw.nl

Periode
2003-2004