Ondersteuning projecten de wijkplaats (2009 - heden)

Ten behoeve van projecten van de Wijkplaats heb ik verschillende websites opgezet voor presentatie van informatie en uitwisseling van kennis en ervaringen. Het gaat hier bij om www.bouwstenen.nl www.mfa-lab.nl, www.mfakaart.nl, www.wijkonderneming.nl en www.wijkplaats.nl. De websites zijn in een gezamenlijk content management systeem ondergebracht en kunnen centraal worden beheerd. Daarnaast is er een nieuwsplatform opgezet en ingericht op http://wijkplaats.nieuwsmap.nl.

Periode
2009- heden