Projectontwikkeling en ondersteuning Kennisplatform bewonersinitiatieven, 2006-2017

In samenwerking met PON-Brabant heb ik ten behoeve van de Verenigingen van Kleine Kernen in Noord Brabant en Limburg een projectplan ontwikkeld voor een kennisplatform voor bewonersinitiatieven in Noord Brbaant en Limburg. Het project wordt inmiddels gefinancierd door de provincies Noord Brabant en Limburg en het Leader+ programma. Het kennisplatform wil de uitwisseling van kennis en ervaring tussen bewonersinitiatieven via internet ondersteunen.
In de implementatie van het platform draag ik zorg voor de opzet en inrichting van het internetplatform http://www.kennisplatformbewoners.nl. Aan het platform is ook een nieuwsplatform gekoppeld dat berichten verzameld uit diverse bronnen. Hiermee wordt een nieuwsbrief gemaakt.

Periode
2006-2017